Masterprogram 2-årig, Ålesund

Avansert klinisk sykepleie

– Studiemiljø

Bli student i Norges vakreste by, med nærhet til den storslåtte naturen og havet. På NTNU i Ålesund er det kort vei mellom student og foreleser, og du får oppleve et engasjerende studentmiljø. NTNU Ålesund har også unike relasjoner til næringslivet i regionen.

Les mer om studentlivet i Ålesund.

Erfaringer fra en student:

Masterprogram 2-årig, Ålesund

Torill Aarskog Skorpen: Avansert klinisk sykepleie

Studerte på NTNU: 2016

Studieprogram: Master i avansert klinisk sykepleie

Denne utdanningen har gjort meg tryggere i møte med uforutsette episoder, og gjør meg i større grad i stand til å formidle videre kliniske vurderinger til lege og legevakt når det er behov for det.

 


Portrett av SkorpenSom sykepleier på sykehjem i kommunehelsetjenesten ser jeg verdien av å ha gjennomgått utdanning i avansert klinisk sykepleie. Jeg føler meg tryggere til å arbeide selvstendig i arbeidshverdagen, og har fått større fokus på fag og fagutvikling.

Denne utdanningen har gjort meg tryggere i møte med uforutsette episoder, og gjør meg i større grad i stand til å formidle videre kliniske vurderinger til lege og legevakt når det er behov for det. Jeg anser derfor utdanningen som svært relevant for å heve kompetanse i kommunehelsetjenesten, og jeg tenker hver institusjon burde hatt en avansert klinisk sykepleier.

Studiet har betydd mye for meg og har endret min måte å arbeide og tenke på.

Denne utdanningen vil også være viktig i spesialisthelsetjenesten. Sykepleiere på somatiske sengeavdelinger vil ha stor nytte av utdanningen da den gir en breddekompetanse for å møte behovene til pasienter som har mange diagnoser.

Sykepleiere med denne kompetansen vil også ha kunne planlegge å utføre forskning sammen med kvalifiserte forskere. Kommuner kan nå søke tilskudd hos helsedirektoratet for å få støtte til å utdanne avanserte kliniske sykepleiere.