Masterprogram 2-årig, Ålesund

Avansert klinisk sykepleie

– Søk opptak

Opptakskrav: Bachelorgrad i sykepleie eller annen helsefaglig bachelorutdanning med tilsvarende omfang og nivå i fagområdene anatomi, fysiologi og patofysiologi. I tillegg minst to år relevant praksis.

Søknad: Lokalt opptak

Søknadsfrist: 15. april

Studiepoeng: 120

Karaktergrensen for opptak til masterstudiet er normalt C i snitt.

Rangeringsregler til og med studieåret 2017/2018:

Dersom det er flere kvalifiserte søkere enn antall studieplasser, rangeres søkerne til masterprogrammet på følgende måte:

  • Karakterpoeng for opptaksgrunnlaget. Det regnes et vektet gjennomsnitt for opptaksgrunnlaget.
  • Poeng for høyere utdanning utover minstekravet. Kun for erfaringsbasert masterprogram.
    • Det gis 1 poeng per år (60 sp/20 vekttal) for høyere utdanning utover minstekravet. Utdanningen må være fullført og bestått, og tid for fulltidsstudium vil bli lagt til grunn for utregningen (dvs. 2 år deltid/60 studiepoeng gir 1 poeng). Fullført og bestått 30 eller 15 studiepoeng (10 eller 5 vekttal) gir henholdsvis 0,5 eller 0,25 poeng. Det kan gis inntil 3 poeng for slik utdanning.
  • Poeng for yrkespraksis utover minstekravet. Kun for erfaringsbasert masterprogram.
    • Søkere til master i avansert klinisk sykepleie får 1 poeng per år i fulltidsstilling for relevant praksis utover minstekravet, maksimum 5 poeng.

Krav om politiattest

Dette studieprogrammet har krav om politiattest

Du kan søke elektronisk på politiets nettsider så snart du har fått opptak. Attesten kan ikke være eldre enn tre måneder når vi mottar den.


Fakta

Gradsnavn: Master i avansert klinisk sykepleie - den kritisk syke
Studiepoeng: 120

Institutt for helsevitenskap i Ålesund

Sted: Ålesund
Søknadsfrist: 15. april

Informasjonen gjelder for inneværende studieår.

Søk opptak

Du registrerer søknaden din på NTNUs søknadsweb.

Søk opptak