Masterprogram 2-årig, Ålesund

Avansert klinisk sykepleie

– Søk opptak

Opptakskrav: Bachelorgrad i sykepleie eller annen helsefaglig bachelorutdanning med tilsvarende omfang og nivå i fagområdene anatomi, fysiologi og patofysiologi. I tillegg minst to år relevant praksis.

Søk opptak

Søknadsfrist: 15. april 2018

Studiepoeng: 120

Karaktergrensen for opptak til masterstudiet er normalt C i snitt.


Rangeringsregler for opptak fra og med studieåret 2018/2019

Dersom det er flere kvalifiserte søkere enn antall studieplasser, rangeres søkerne etter karakterpoeng for opptaksgrunnlaget. Det regnes et vektet gjennomsnitt for opptaksgrunnlaget.

Krav om politiattest

Dette studieprogrammet har krav om politiattest

Du kan søke elektronisk på politiets nettsider så snart du har fått opptak. Attesten kan ikke være eldre enn tre måneder når vi mottar den.

Fakta

Gradsnavn: Master i avansert klinisk sykepleie - den kritisk syke
Studiepoeng: 120

Institutt for helsevitenskap i Ålesund

Sted: Ålesund
Søknadsfrist: 15. april 2018

Informasjonen gjelder for inneværende studieår.

Søk opptak

Du registrerer søknaden din på NTNUs søknadsweb.

Søk opptak