NTNU i Ålesund

Informasjon om lokalt opptak i Ålesund


Du søkjer lokalt opptak til Y-veg, tresemesterordning (TRES), forkurs, enkeltemne, vidareutdanningar og masterprogram ved NTNU i Ålesund. For spørsmål om opptak, ta kontakt: studier@alesund.ntnu.no.

Lokalt opptak opnar 1. februar for søknadar til studium som startar komande studieår. Søknadsfristen er 1. mars eller 15. april for dei fleste studieprogram, sjå nettsida for studieprogrammet og Søknadsweb for detaljert informasjon.