Masterprogram 2-årig, Ålesund

Avansert klinisk sykepleie

– Jobbmuligheter
Mastergradsstudiet gir deg kompetanse i avansert sykepleie til kritisk syke pasienter - i ulike faser av pasientforløpet og i ulike kontekster. Etter fullført mastergrad vil du kunne ta et utvidet ansvar for omsorg og behandling av den kritisk syke pasienten.