Masterprogram 2-årig, Ålesund

Avansert klinisk sykepleie

– Jobbmuligheter

Mastergradsstudiet gir deg kompetanse i avansert sykepleie til den multisyke i ulike faser av pasientforløpet. Etter fullført mastergrad vil du kunne ta et utvidet ansvar for omsorg og behandling av pasienter i kommune og spesialisthelsetjenesten.

Du vil ha kompetanse til å jobbe i fagutviklingsstillinger og kunne bidra i forskning og innovasjonsarbeid.

Informasjon om lønnstilskudd for utdanning i avansert klinisk sykepleie:

Kommuner og private tilbydere av kommunale helse- og omsorgstjenester kan søke tilskudd til å videreutdanne sykepleiere i avansert klinisk sykepleie på mastergradsnivå. Les mer hos Helsedirektoratet.