Masterprogram 2-årig, Ålesund

Avansert klinisk sykepleie

To sykepleiere ved siden av pasient i sykeseng

Om avansert klinisk sykepleie

Mastergraden vil kvalifisere for klinisk arbeid i kommunen og spesialisthelsetjenesten. Helsepolitiske reformer, ny forskning og teknologi setter stadig nye krav til sykepleieren. Neste studiestart er høsten 2018.

NTNU tilbyr også:


Opptakskrav

Bachelorgrad i sykepleie eller annen helsefaglig bachelorutdanning med tilsvarende omfang og nivå i fagområdene anatomi, fysiologi og patofysiologi. I tillegg minst to år relevant praksis.


Jobbmuligheter

Mastergradsstudiet gir deg kompetanse i avansert sykepleie til kritisk syke pasienter - i ulike faser av pasientforløpet og i ulike kontekster. Etter fullført mastergrad vil du kunne ta et utvidet ansvar for omsorg og behandling av den kritisk syke pasienten. 


Studiets oppbygning

Du kan ta masterprogrammet over to år på heltid, eller fire år på deltid. Undervisningen foregår på dagtid, og er samlingsbasert. 


Studieveiledning

Ta gjerne kontakt med våre studieveiledere. De svarer på spørsmål om studiet.


Fakta

Gradsnavn: Master i avansert klinisk sykepleie - den kritisk syke
Studiepoeng: 120

Institutt for helsevitenskap i Ålesund

Sted: Ålesund
Søknadsfrist: 15. april 2018

Informasjonen gjelder for inneværende studieår.

Søk opptak

Du registrerer søknaden din på NTNUs søknadsweb.

Søk opptak