Ingeniør/masterprogram 2-årig, Ålesund

Skipsdesign

– Studiets oppbygging

Emnebeskrivelser og emnetabeller for studieåret 2016/2017 finner du i fagplanen (ekstern nettside). Merk at informasjonen i fagplanen gjelder for studieåret 2016/2017. Det kan komme endringer i studieplanene i senere studieår.

Studiets første år består av seks fag og åtte moduler. Hvert fag går på en gitt ukedag slik at det er enkelt å ta studiet som deltidsstudium, for eksempel to dager i uken på NTNU Ålesund. Andre året gir fordypning i form av blant annet prosjekt- og mastergradsoppgave. Store deler av studiet knyttes til industrielle problemstillinger.

Søkere som har to års relevant erfaring innen skipsdesign eller konstruksjon får anledning til å ta en såkalt erfaringsbasert mastergrad (1,5 års fulltidsstudium eller for eksempel tre års deltidsstudium). For dem som ikke har nødvendig erfaring er studietiden to år fulltid eller for eksempel fire år deltid.

Du kan velge mellom to fordypninger: Konstruksjonsteknikk eller hydrodynamisk retning.