Ingeniør/masterprogram 2-årig, Ålesund

Skipsdesign

– Søk opptak

Opptakskrav

Disiplinert mastergrad: Bachelorgrad i ingeniørfag innen marintekniske fag eller tilsvarende utdanning. Fordypning i matematikk tilsvarende 30 studiepoeng. Dette studieløpet er 120 studiepoeng.

Erfaringsbasert mastergrad: Bachelorgrad i ingeniørfag innen marintekniske fag eller tilsvarende utdanning + minimum to års relevant erfaring innen produktutvikling, konstruksjon eller design. Dette studieløpet er 90 studiepoeng.

Søknad: Lokalt opptak
Velg «Internasjonale masterprogram» på NTNU Søknadsweb.

Søknadsfrist: 1. mars

Studiepoeng: 120/90

Karaktergrensen for opptak til masterstudiet er normalt C i snitt.

Fakta

Gradsnavn: Master i skipsdesign
Studiepoeng: 120/90

Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk

Sted: Ålesund
Søknadsfrist: 1. mars

Søk opptak

Du registrerer søknaden din på NTNUs søknadsweb.

Søk opptak