Ingeniør/masterprogram 2-årig, Ålesund

Skipsdesign

– Jobbmuligheter

Som oftest vil arbeidsgiver være et engineeringfirma eller verft, men kan også være institusjoner som rederi, klasseselskaper (DNV) og myndigheter.

Det finnes ikke noe mer globalt enn maritim virksomhet, så skipsdesignere har hele verden som arbeidsplass. For den som er ansatt i en bedrift kan en arbeide med oppgaver initiert av bedriften gjennom studiet. På denne måten knyttes relevante problemstillinger fra bedriften til undervist teori. NTNU Ålesund vil formidle kontakt med industrien for den som ønsker en slik tilknytning.