Ingeniør/masterprogram 2-årig, Ålesund

Produkt- og systemdesign

– Studiets oppbygging

Studiets første år består av seks fag og åtte moduler. Hvert fag går på en gitt ukedag slik at det er enkelt å ta studiet som deltidsstudium, for eksempel to dager i uken på NTNU Ålesund.

Andre året gir fordypning i form av blant annet prosjekt- og mastergradsoppgave. Store deler av studiet knyttes til industrielle problemstillinger.

Søkere som har to års relevant erfaring innen produktutvikling, konstruksjon eller design får anledning til å ta en såkalt erfaringsbasert mastergrad (1,5 års fulltidsstudium eller for eksempel tre års deltidsstudium). For dem som ikke har nødvendig erfaring er studietiden to år fulltid eller for eksempel fire år deltid.


For mer informasjon om emnene det undervises i og fullstendig studiebeskrivelse, se studieplanen:

Studieplan for Master i produkt og systemdesign 2017/2018.


Ser du etter eldre studieplaner? Se oversikten over alle studiehåndbøker og studieplaner ved NTNU.

Sun, 03 Sep 2017 14:41:50 +0200