Ingeniør/masterprogram 2-årig, Ålesund

Produkt- og systemdesign

– Om produkt- og systemdesign

Fiske og fangst, transport og offshorevirksomhet under ekstreme forhold har satt skip og mannskap på store prøver. Norske bedrifter er verdensledende i å utvikle skip og utstyr for værharde farvann og krevende maritime operasjoner.

Studiet er spesielt rettet mot design av skipsutstyr og maritime systemer. Du blir utfordret i å utvikle nye løsninger som skaper sikkerhet og som møter dagens miljøkrav, og du lærer om avanserte systemer som inkluderer roboter, kraner og vinsjer i et komplekst samspill med brukere. Fagene består blant annet av materialteknologi, maskinerisystemer, produktutviklingsmetodikk og markedsorientering. Undervisningen foregår på engelsk.

Målet er å utdanne innovative produktutviklere som kombinerer spisskompetanse innen produktutvikling og konstruksjon med systemdesign og menneskelige faktorer.

Dette er et internasjonalt masterprogram.