Ingeniør/masterprogram 2-årig, Ålesund

Produkt- og systemdesign

– Jobbmuligheter

Som oftest vil arbeidsgiver være et engineeringfirma eller verft, men kan også være institusjoner som rederi, klasseselskaper (DNV) og myndigheter. NTNU Ålesund har nær kontakt med den maritime klyngen på Sunnmøre som regnes som verdens største innen offshore skipsaktivitet.