Bachelorprogram 3-årig, Ålesund

Bioingeniør

Om bioingeniørstudiet

Denne utdanningen gir deg autorisasjon som helsepersonell. Du lærer naturvitenskap og samfunnsvitenskap. Som bioingeniør får du ansvar for det tekniske arbeidet i medisinske laboratorier. En sentral oppgave er å samle inn, bearbeide, analysere og vurdere prøvemateriale fra pasienter. Du kan også jobbe med gentesting. Som bioingeniør må du like å jobbe mye med hendene, siden det er et praktisk yrke. 

NTNU tilbyr også:


Opptakskrav

Søknadsfrist 15. april 2020

Generell studiekompetanse (evt. realkompetanse) og matematikk R1 eller (S1+S2) og enten fysikk 1, biologi 1 eller kjemi 1.

Du søker om opptak via Samordna Opptak. For studieåret 2019-2020 var opptaksrammen for dette studieprogrammet 35 plasser, og opptaksgrensen var  45,9 poeng i førstegangsvitnemålskvoten og 49,4 poeng i ordinær kvote.


Jobbmuligheter

Det er stort behov for bioingeniører i Norge. Etter endt utdanning oppnår du en autorisasjon som bioingeniør, og du kvalifiserer deg til å jobbe i alle typer medisinske laboratorier. De fleste arbeider på laboratorier innen helsevesenet, fra helsestasjon til universitetssykehus. Som bioingeniør kan du også jobbe innen private laboratorier med gentesting, innen veterinærmedisin og i olje- og næringsmiddelindustrien.


Studiets oppbygging

Første studieår inneholder grunnleggende realfag. Samtidig får du lære blodprøvetaking, å bruke utstyr, kjemikalier og lære andre praktiske ferdigheter innen laboratorieteknologi. Andre året får du undervisning i etikk, cellebiologi, instrumentering, immunologi, mikrobiologi og patologi. I tredje studieår kan du fordype deg innen medisinske laboratorieemner. Siste semester har du en ni ukers ekstern praksisperiode på et sykehus. Til slutt skriver du en bacheloroppgave om et tema innen bioingeniøryrket.


Studieveiledning

Ta gjerne kontakt med våre studieveiledere. De svarer på faglige og administrative spørsmål om studiet.


Fakta

Gradsnavn: Bachelor i bioingeniørfag
Studieprogramkode: 702BI
Studiepoeng: 180
Studiekode: 194 299
Undervisningsform: Heltid

Fakultet for naturvitenskap
Institutt for biologiske fag Ålesund

Sted: Ålesund
Søknadsfrist: 15. april

Informasjonen gjelder for inneværende studieår. 

Realfag og du - velg NTNU!

Alt du trenger å vite om studier i realfag og naturvitenskap.
Se Nett-tv sending: Realfag og du - Velg NTNU!