Vann- og miljøteknikk

Ingeniør/bachelorprogram 3-årig, Ålesund

Vann- og miljøteknikk

– Læringsutbytte

studyprogramme-info-portlet

Læringsutbytte

Læringsutbytte - Kunnskap:

 • Kandidaten har kunnskaper innen matematikk, naturvitenskap, teknologi og relevante samfunnsfag og hvordan disse integreres i utvikling, prosjektering, produksjon og drift av ulike typer anlegg or rørsystemer.
 • Kandidaten kjenner til forskningsutfordringer, vitenskapelig metodikk og arbeidsmåte innen fagfeltet.
 • Kandidaten kan selvstendig oppdatere sin kunnskap, både gjennom litteratursøking og kontakt med fagmiljøer, behovsgrupper og praksis. 

 

Læringsutbytte - Ferdigheter:

 • Kandidaten kan identifisere, formulere, planlegge og løse tekniske problemer på en systematisk måte innenfor vann- og miljøteknikk.
 • Kandidaten har ingeniørfaglig digital kompetanse og kan bruke aktuelle IKT-baserte verktøy til å planlegge, dimensjonere og bygge bærekraftige infrastruktur systemer for transport og behandling av drikkevann, avløpsvann og behandling av avfall.
 • Kandidaten kan bruke morderne verktøy for miljøtekniske analyser.
 • Kandidaten har relevante grunnleggende kunnskaper til å planlegge, dimensjonere og bygge kretsløpsteknologi for resirkulering av avløpsvann og avfall til ny utnyttelse i industri og samfunn.
 • Kandidaten kan planlegge og gjennomføre vannfaglige prosjekter, arbeidsoppgaver og eksperimenter både selvstendig og i team.
 • Kandidaten kan analysere, tolke og bruke framkomme data innen vannfaglige prosjekter, arbeidsoppgaver og eksperimenter.
 • Kandidaten kan kommunisere effektivt med andre fagområder.
 • Kandidaten kan bidra til nytenkning, innovasjon og entreprenørskap gjennom deltakelse i utvikling og realisering av bærekraftige og samfunnsnyttige produkter, systemer og/eller løsninger.

 

Læringsutbytte - Kompetanse:

 • Kandidaten har et bevisst forhold til egne kunnskaper og ferdigheter.
 • Kandidaten kan delta i diskusjoner om komplekse tekniske, miljø, økonomi, juridisk   og etisk spørsmålene innen vannbransjen både i lokale og globale perspektiver.
 • Kandidaten kan formidle VA-faglig kunnskap til ulike målgrupper både skriftlig og muntlig, på norsk og engelsk og evner å bidra i samfunnsdebatt for å synliggjøre hvilke konsekvenser ulike tekniske løsninger kan ha for samfunnet.
 • Kandidaten kan delta aktivt i diskusjoner og evner å dele sine kunnskaper og erfaringer med andre og bidra til utvikling av god praksis innen bransjene for vann og miljøteknikk.