Shipping management

Bachelorprogram 3-årig, Ålesund

Shipping management

– Om shipping management

studenter og båtmodell

Shipping er en av verdens mest spennende bransjer - kjent for sitt høye tempo og hurtige endringer. Du får inngående kunnskap og innblikk i den unike maritime kompetansen som har gjort Nordvestlandet verdensledende. Du vil nyte godt av NTNU i Ålesund sine tette bånd til den store, regionale og internasjonale maritime næringen.

Studiet gir studentene en dypere innsikt i hele transportkjeden med moderne, bærekraftig og miljøvennlig rederidrift, klasseselskap, skip og skipsoperasjoner, skipsmeglervirksomhet, bank, forsikring, industri og konsulentvirksomheter som arbeider med skipsfart og offshore petroleumsindustri. 

Det legges stor vekt på: 

  • Juridiske spørsmål ( sjørett, sjøforsikring og avtalerett) 
  • Prosjektstyring
  • Prosjektledelse
  • Risikohåndtering
  • Maritim logistikk
  • Økonomifag
  • Ledelse og Human Resource Management (HRM)
     

Digital kompetanse

Digitale løsninger blir mer og mer viktig innenfor shipping og maritim bransje, og studiet vil gi deg innblikk i de siste digitale teknologiene som big data, fjernovervåkning, integrerte kontrollsystem og satellittkommunikasjon. Du lærer hva dette er og hvordan det brukes innen shipping.

Studiet vil gi deg et godt utgangspunkt for å anskaffe digitale løsninger og styre bruken av disse i maritime virksomheter

Vanlige bruksområder vil være både innenfor driftsrelaterte problemstillinger og innen forretningsutvikling og teknologisk innovasjon.

Den grunnleggende forståelsen som oppnås gjennom studiet gir deg innsikt i hvordan digital verktøy brukes til å oppnå effektiv drift og hvordan nye løsninger kan tas i bruk for å bedre konkurranseevnen til en bedrift innen maritime bransje.


Hvorfor velge dette studiet?

Shipping er en internasjonal bransje med mange muligheter. Det er et stort behov for arbeidskraft med høy kompetanse innen den maritime næringen. Shipping management er en fleksibel utdanning hvor du kan få en karriere i mange ulike typer bransjer, også utenom den tradisjonelle shippingnæringen.

Studentene skal kunne bli fremtidige ledere i en bransje med store miljømessige, etiske, faglige, praktiske og menneskelige utfordringer. Studiet forbereder deg på de problemstillinger som verft, utstyrsprodusenter og offshorebaser står over for i sin daglige drift.

Shipping management passer også godt for erfarne dekksoffiserer som ønsker å kvalifisere seg til arbeid på land, eller føler behov for å fylle på sin faglige kompetanse for å løse de stadig mer krevende arbeidsoppgavene ombord.


Samarbeid med den maritime næringen

Norge har vært en hovedaktør innen skipsfart i 150 år. Fordi vi har vært ledende på havet, har vi utviklet en betydelig kompetanse på hele det maritime området. Nærmere 110.000 mennesker jobber i dag i de maritime næringer, og sytti prosent av verdiskapningen i Norge kommer fra havet.

Møre og Romsdal er i dag en av verdens fremste maritime klynger med rederi, verft og utstyrprodusenter. NTNU i Ålesund har et tett samarbeid med den maritime næringen, er en sentral aktør i den maritime klynga og er også en del av Global Centre of Expertise (GCE).

Skipsfarten er en av de få virkelige internasjonale næringer. Med rederiene som krevende kunder og internasjonale døråpnere, har den landbaserte maritime industrien fått mulighet til å utvikle seg. 

Studiet er derfor bygd opp gjennom et nært samarbeid med rederiene, forskningsinstitusjoner, utstyrsprodusenter, verft, virksomheter innen skipsmegling, forsikring, klassifikasjon og offshore/olje relaterte aktiviteter. 

FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål

Skipsfarten står overfor en grønn revolusjon, hvor norsk maritim næring er ledende. På Shipping management får du innsikt i moderne og miljøvennlig rederidrift.
Ikon - Fensbærekraftmål -anstendig arbeid ogøkonomisk vekstIkon - FNs bærekraftmål - Innovasjon og infrastruktur
Ikon - FNs bærekraftmål - ansvarlig forbruk og produksjonIkon - FNs bærekraftmål - Liv under vann