Bachelorprogram 3-årig, Ålesund

Bioteknologi

– Studiets oppbygging

De to første semestrene består av grunnleggende fag som kjemi, matematikk, statistikk, mikrobiologi, biokjemi og mikrobiell økologi. I andre studieår lærer du bioteknologi, cellebiologi og molekylærbiologi, i tillegg til instrumentell analyse og ernæring. I tredje studieår videreføres bioteknologifagene, og du tilegner deg kompetanse i bioteknologiske teknikker, prosessteknologi og bruk av bioinformatikk.

Studiet avsluttes med en bacheloroppgave hvor du bruker aktuell kunnskap og teknologi for å løse en avgrenset problemstilling. Studentene utfører vanligvis bacheloroppgaven i samarbeid med næringslivet, helseforetak eller andre forsknings- og undervisningsinstitusjoner.


Studieplan

For mer informasjon om emnene det undervises i og fullstendig studiebeskrivelse, se studieplanen:


Ser du etter eldre studieplaner? Se oversikten over alle studiehåndbøker og studieplaner ved NTNU.