Bachelorprogram 3-årig, Ålesund

Bioteknologi

– Om bioteknologi

NTNU tilbyr et 3-årig bachelorprogram i bioteknologi i Ålesund, og en 3-årig bioingeniørutdanning i Trondheim og i Ålesund. NTNU tilbyr også en 5-årig sivilingeniørutdanning i bioteknologi i Trondheim.

Bioteknologi er teknologi som bruker mikroorganismer, plante- eller dyreceller til å fremstille produkter innen medisin, veterinærmedisin, matvareproduksjon og helsekost. Bioteknologi kan løse mange av de utfordringene samfunnet har innen mat- og medisinproduksjon og miljø.

Studiet tar sikte på å utdanne kompetent arbeidskraft til  bedrifter og virksomheter innenfor det bioteknologiske fagområdet. 


Hvorfor velge dette studiet?

Studiet er for deg som ønsker en laboratorieutdanning innenfor en raskt voksende bioteknologisk bransje. Du får bred teoretisk og praktisk kunnskap om generelle bioteknologiske prinsipper og teknikker, og moderne instrumentelle analyser. Du får god trening i laboratoriearbeid som gir deg kompetanse til å jobbe sikkert og selvstendig. Du får blant annet lære å dyrke celler, dyrke og identifisere bakterier og virus, utføre protein- og fettanalyser og lære om DNA-teknikker.


Bioteknologi er et nasjonalt satsningsområde, se film fra Forskningsrådet: