Nautikk

Bachelorprogram 3-årig, Ålesund

Nautikk

– Videre studier

NTNU i Ålesund tilbyr Master i Ledelse av krevende maritime operasjoner.

Her fins det to alternativer for opptak:

  • Erfaringsbasert master (90 sp), hvis du har bachelor i nautikk og to års relevant yrkeserfaring.
  • Disiplinbasert master (120 sp), hvis du har bachelor i nautikk. 

Masterstudier ved NTNU ( krysspublisert deling)

Masterstudier på NTNU

Andre masterprogram på NTNU kan også være aktuelle for deg.

Du er selv ansvarlig for å kontrollere spesifikke opptakskrav for disse programmene, og planlegge hvilke valgbare emner du må ta for å være kvalifisert for opptak på disse.