Nautikk

Bachelorprogram 3-årig, Ålesund

Nautikk

– Studiets oppbygging

For å kunne løse sertifikat stilles det krav til både teoretisk utdanning og praktisk opplæring om bord.

Kadettopplæring

Regionale rederier samarbeider med NTNU i Ålesund for å få stilt kadettplasser til disposisjon for studentene. Antallet kadettplasser kan variere fra år til år. Studentene kan da jobbe som kadetter i sommerferiene, og det kreves at de seiler minimum fire måneder etter at den teoretiske utdanningen er avsluttet.

Målsettingen er at en student skal kunne løse dekksoffisersertifikat klasse 3 etter fire år.

Sjøfartsdirektoratet krever 12 måneders systematisk opplæring ombord:

  • Maksimalt åtte måneders godkjent opplæring ombord før fullført studie
  • Minst fire måneders godkjent opplæring ombord etter fullført studie 

Med et klasse 3 sertifikat vil du kunne gå selvstendige navigasjonsvakter om bord i skip uansett størrelse og fartsområde.


Valgfag

Studiet inneholder 12 studiepoeng valgfag, og fagene er lagt til 5. og 6. semester. Valgfagene er rettet mot virksomheter i havrommet. 


Simulatorer

Bruk av simulatorer er en sentral del av studiet. Ved bruk av simulatorer opplever du konsekvensene av dine beslutninger og handlinger. På denne måten tillegner du deg både ferdigheter og forståelse.


Arbeids- og undervisningsform

Nautikkstudiet satser på studentaktive undervisningsmetoder for å motivere og engasjere studentene, for eksempel Teambasert læring (TBL). Dette er gruppearbeid, diskusjoner, litteraturstudier, prosjektarbeid og simulatortrening, rollespill, tverrfaglige problemstillinger og introduksjonsforelesninger. Tradisjonelle forelesninger er et tillegg til disse. 

Deler av studiet har obligatorisk deltakelse for studentene. Dette gjelder særlig emner hvor det er vanskelig å tilegne seg tilstrekkelige kunnskaper gjennom selvstudium.

studyprogramme-planner-portlet

Studieplan