Nautikk

Bachelorprogram 3-årig, Ålesund

Nautikk

– Om nautikk

Student skipsbro

Du får en lederutdanning som gir deg en attraktiv utdanning for hele den maritime næringen. NTNU i Ålesund gir deg en av verdens beste nautiske utdanninger, på Norges aller viktigste møteplass for maritim kompetanse. 

Utdanningen skjer på det nye NTNU Maritimt senter, som har et verdensledende simulatormiljø og daglig, tett kontakt med den maritime næringen.


Hvorfor velge dette studiet?

Nautikkutdanningen gir mye fleksibilitet. Det er et robust karrierevalg, som gir mange muligheter for å endre kurs yrkesmessig og gå inn i nye roller på land.

Studiet i nautikk gir det teoretiske grunnlaget for dekksoffiser klasse 1, sjøkaptein. Det legges vekt på fag som navigasjon, styring og drift av skip, maritime operasjoner og skipstekniske fag som konstruksjon, stabilitet og lasting/lossing av skip. En skipsfører er den administrative lederen om bord i et fartøy. Dette krever også gode kunnskaper i ledelse og økonomi. 

Et overordnet mål er å gi kunnskap og ferdighet innenfor planlegging og gjennomføring av seilas, skipshåndtering, administrativt arbeid i forbindelse med drift av skip, operativ ledelse og teamarbeid.

Studentene tilegner seg kunnskap og ferdigheter i behandling av last og internasjonalt regelverk knyttet til drift av skip, sikkerhet og vern av det marine miljø. Studiet gir deg også mulighet til å spesialisere deg innenfor områder som kreves for å håndtere offshore og offshoreoperasjoner.


Digital kompetanse

I maritim bransje er man omgitt av digitale løsninger og utfordringer. Nautikkstudiet er bygget opp rundt maritime simulatorer og bruk av digitale verktøy. Verktøyene er de samme som brukes i skipsfarten og oppdateres kontinuerlig.

Nautikkstudiet vil gi deg innblikk i de siste digitale teknologiene slik at du etter studiet har den kompetansen bransjen krever.


Samarbeid med maritim næring

Norge er en stormakt i havrommet, og blant de internasjonalt ledende i tradisjonell skipsfart. Vi har vært flinke til å bygge opp kompetanse og bruke ressursene våre på en smart måte. Dette har gjort Norge til et rikt land, og maritim næring er, etter oljevirksomhet, den største næringen i Norge. 

Nærmere 110.000 mennesker jobber i dag med de maritime næringene, som bare vil øke i fremtiden. Møre og Romsdal har i dag en av verdens fremste maritime klynger med rederi, verft og utstyrsprodusenter.

NTNU i Ålesund har et tett samarbeid med den maritime næringen, og er en sentral aktør i en av verdens fremste maritime klynger, som består av rederier, verft og utstyrsprodusenter. Under studiet får du derfor meget god oppfølging av fagpersoner, som er spisset inn mot de kravene og behovene som næringen har. 

Læringsarenaen NTNU Maritimt senter ligger i Norsk Maritimt Kompetansesenter (NMK). NMK er et kompetansesamarbeid mellom næringslivet, akademia og det offentlige, som skaper innovasjon og videre vekst. Studentene har derfor daglig kontakt med et nyskapende miljø som ligger på Lloyds list over verdensledende teknologiske miljø

FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål

Skipsfarten er inne i en grønn revolusjon. Som student på nautikk er du i et miljø som utvikler den nye teknologien, og du lærer hvordan du kan bidra til å verne det marine miljøet

Ikon - FNs bærekraftmål - Innovasjon og infrastrukturIkon - FNs bærekraftmål - ansvarlig forbruk og produksjonIkon - FNs bærekraftmål - stoppe klimaendringeneIkon - FNs bærekraftmål - Liv under vann