Biomarin innovasjon

Bachelorprogram 3-årig, Ålesund

Biomarin innovasjon

– Videre studier

Med en bachelor i biomarin innovasjon er du kvalifisert til å søke på følgende masterprogrammer ved NTNU:

Masterstudier ved NTNU ( krysspubublisert deling)

Masterstudier på NTNU

Andre masterprogram på NTNU kan også være aktuelle for deg.

Du er selv ansvarlig for å kontrollere spesifikke opptakskrav for disse programmene, og planlegge hvilke valgbare emner du må ta for å være kvalifisert for opptak på disse.