Biomarin innovasjon

Bachelorprogram 3-årig, Ålesund

Biomarin innovasjon

– Studiets oppbygging

Dette er et tverrfaglig studium som kombinerer marine fag med innovasjonskunnskap. 

I det første året får du en grunnleggende innføring i emner som kjemi, matematikk, marinbiologi og økologi. Innovasjonsledelse er også en del av studiet. I de marine fagene deltar studentene på feltarbeid, og drar på bedriftsbesøk.

I andre studieår får studentene kunnskaper om biomarin verdiskaping og forskning. Du lærer om innovasjonsprosesser, og har muligheten til å delta i Venture cup med egne ideer innen entreprenørskap. I tillegg får du grunnleggende kunnskaper om produksjonsprosesser, produktutvikling, bedriftsøkonomi og regnskap.

Siste året kan du velge om du ønsker å starte studentbedrift, eller skrive en bacheloroppgave. Vil du starte studentbedrift, lærer du å opprette og drifte et selskap. Velger du bacheloroppgave, vil du jobbe med en avgrenset problemstilling som er relevant for ditt studieprogram. I de fleste tilfeller innholder bacheloroppgaven laboratoriearbeid, og du jobber ofte i samarbeid med en bedrift.


Studieplan

For mer informasjon om emnene det undervises i og fullstendig studiebeskrivelse, se studieplanen:

Vi gjør oppmerksom på at emnestørrelse (studiepoeng per emne), emnesammensetning og rekkefølge av emner i studieprogrammet vil bli endret for enkelte emner fra studieåret 2019-2020.


Ser du etter eldre studieplaner? Se oversikten over alle studiehåndbøker og studieplaner ved NTNU.

studyprogramme-planner-portlet

Studieplan