Biomarin innovasjon

Bachelorprogram 3-årig, Ålesund

Biomarin innovasjon

– Om biomarin innovasjon

” Se mulighetene og gjør noe med dem!” I studiet får du kunnskaper om ressurser fra havet og hvordan disse kan utnyttes på en bærekraftig måte og bidra til økt verdiskaping via næringsutvikling og forretningsdrift. Biomarin industri utnytter marine ressurser innen havbruk, fiskeri, matproduksjon, helsekost og eksport.

Dette er et tverrfaglig studium som kombinerer biologiske/ marine fag med innovasjonskunnskap. I første studieår får du grunnleggende kunnskap i ulike realfag samt innføring i markedsføring og innovasjonsledelse. I andre studieår har du akvakultur- og sjømatfagene samt faget entreprenørskap med Venture cup hvor du får kjennskap til forretningsplanlegging. I tredje studieår gjennomfører du et forprosjekt i tillegg til fire uker med praksis i bedrift, og avslutter deretter studiet med en prosjektoppgave.


Hvorfor velge dette studiet?

Studiet passer for deg som er interessert i marinbiologiske fag, i kombinasjon med næringsutvikling og ledelsesfag. Du skal kunne reflektere over hvordan marine ressurser kan utnyttes kommersielt på en etisk og bærekraftig måte. Du lærer om innovasjonsprosesser, produktutvikling, markedsføring og hvordan starte egen bedrift, og får kjennskap til bedrifter lokalt og nasjonalt og globale markeder innen biomarin sektor.

Biomarin industri omfatter alle bedrifter som utnytter marine ressurser. Dette inkluderer bedrifter innen havbruk, fiskeri, foredling, bioteknologi, leverandører av varer og tjenester, eksport, forskningsinstitusjoner og offentlige institusjoner. Biomarin sektor er regnet som en av de næringssektorer der Norge har de fremste vekstmuligheter i fremtiden. NTNU i Ålesund ligger i en region hvor den biomarine industrien er fremtredende nasjonalt og internasjonalt.

Studiet passer for de som er interessert i marinbiologiske fag i kombinasjon med næringsutvikling og ledelsesfag.