Biomarin innovasjon

Bachelorprogram 3-årig, Ålesund

Biomarin innovasjon

– Læringsmål

Kunnskaper

Studenten skal ha:

  • bred kunnskap i anvendelse av marint råstoff og være i stand til å benytte denne kunnskapen i en forretningsmessig sammenheng.
  • kunnskap om innovasjonsprosesser.
  • kunnskap om den marine verdikjeden.

Ferdigheter

Studenten skal kunne:

  • beherske relevante verktøy innenfor innovasjonsprosesser.
  • reflektere over hvordan marine ressurser kan utnyttes på en etisk, bærekraftig og økologisk måte til lønnsom produksjon av trygge produkter.

Generell kompetanse

Studenten skal kunne:

  • kjenne til markeder lokalt og globalt innen biomarin sektor.
  • kjenne til forsknings- og utviklingsarbeid og på den måten kunne oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdet.
  • utveksle erfaringer og synspunkter med andre som har marin og/eller entreprenørskapskompetanse og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis.