Forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning

Årsstudium 1-årig, Ålesund

Forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning

– Videre studier


Fullført og bestått forkurs gir særskilt opptaksgrunnlag til 3-årig ingeniørutdanning (bachelorgradsstudier i ingeniørfag etter rammeplan av 03.02.11) og til integrerte masterstudium i teknologiske fag.

Opptak til bachelor i ingeniørfag baserer på resultat fra fullført forkurs A.
 

Forkurskvote

De som fullfører hele forkurset kan søke opptak til ingeniørutdanninger i forkurskvoten. 20% av plassene ved bachelorutdanningene i ingeniørfag er reservert for søkere fra ettårig forkurs uten fritak i noe fag.

Det er ikke forkurskvote på:

  • bioingeniørutdanning
  • sivilingeniør