Årsstudium 1-årig, Ålesund

Forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning

– Studiets oppbygging


Forkurset er arbeidskrevende

Det gir deg til gjengjeld et godt grunnlag til å studere videre ved ingeniørutdanningen. Arbeidsformen er klasseromsundervisning og laboratorieøvelser. Vi råder deg til å friske opp matematikkunnskapene på forhånd.

Innhold/fagområder i studiet Timetall høst Timetall vår
Matematikk 14 12
Fysikk 8 8
Kommunikasjon og norsk 10 8
Teknologi og samfunn 2 4

Fritak og forkurskvote

Søkere som har noen av disse fagene fra studieretning for allmenne, økonomiske og administrative fag i videregående skole, kan søke om fritak i enkeltfag. Dokumentasjon må legges ved søknad.

De som fullfører hele forkurset kan søke opptak til ingeniørutdanninger i forkurskvoten. Minst 20% av studieplassene ved all ingeniørutdanning er reserverte for kandidater fra forkurs. Til disse plassene skjer opptaket etter utregnet poeng basert på resultat fra fullført forkurs.

Forkurset er godkjent for studielån i Lånekassen.
 

Forkurs A

Emnekode Emnenavn SP
FO001416 Fysikk - del 1 av 2
FO001716 Kommunikasjon og norsk - del 1 av 2
FO001316 Matematikk - del 1 av 2
FO001216 Teknologi og samfunn - del 1 av 2
Emnekode Emnenavn SP
FO001316 Matematikk - del 2 av 2
FO001416 Fysikk - del 2 av 2
FO001716 Kommunikasjon og norsk - del 2 av 2
FO001216 Teknologi og samfunn - del 2 av 2

Forkurs B

Emnekode Emnenavn SP
FO001316 Matematikk - del 1 av 2
FO001416 Fysikk - del 1 av 2
Emnekode Emnenavn SP
FO001316 Matematikk - del 2 av 2
FO001416 Fysikk - del 2 av 2


Studieplan

For mer informasjon om emnene det undervises i og fullstendig studiebeskrivelse, se studieplanen:


Ser du etter eldre studieplaner? Se oversikten over alle studiehåndbøker og studieplaner ved NTNU.

Studieplan