Forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning

Årsstudium 1-årig, Ålesund

Forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning

– Studiets oppbygging


Forkurset er arbeidskrevende

Det gir deg til gjengjeld et godt grunnlag til å studere videre ved ingeniørutdanningen. Arbeidsformen er klasseromsundervisning og laboratorieøvelser. Vi råder deg til å friske opp matematikkunnskapene på forhånd.

Innhold/fagområder i studiet Timetall høst Timetall vår
Matematikk 14 12
Fysikk 8 8
Kommunikasjon og norsk 10 8
Teknologi og samfunn 2 4

 

Forkurs A

Forkurs A

Emnekode Emnenavn SP
FO001416 Fysikk - del 1 av 2
FO001716 Kommunikasjon og norsk - del 1 av 2
FO001316 Matematikk - del 1 av 2
FO001216 Teknologi og samfunn - del 1 av 2
Emnekode Emnenavn SP
FO001316 Matematikk - del 2 av 2
FO001416 Fysikk - del 2 av 2
FO001716 Kommunikasjon og norsk - del 2 av 2
FO001216 Teknologi og samfunn - del 2 av 2

Forkurs A

Forkurs A er fullt forkurs.

 

Forkurs B

Forkurs B

Emnekode Emnenavn SP
FO001316 Matematikk - del 1 av 2
FO001416 Fysikk - del 1 av 2
Emnekode Emnenavn SP
FO001316 Matematikk - del 2 av 2
FO001416 Fysikk - del 2 av 2

Forkurs B

Forkurs B er for deg som ønsker å ta matematikk og fysikk. Sammen med generell studiekompetanse vil karakterer fra matematikk og fysikk danne grunnlag for søknad om opptak til en ingeniørutdanning.​​​​​​​

 

Informasjonens gyldighet

Informasjonens gyldighet

Tabellene under gjelder for studieåret 2020/2021. Det kan komme endringer i studieplanene i senere studieår.

studyprogramme-planner-portlet

Studieplan