Årsstudium 1-årig, Ålesund

Forkurs for ingeniørutdanning

– Om forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning


Dette forkurset er for deg som ikke fyller opptakskravene til ingeniørutdanningene. Forkurset er spesielt rettet inn mot personer med yrkesutdanning og praksis som ønsker å ta en ingeniørutdanning. Utvalget av fag, vinkling av stoff og undervisningsmetoder er tilpasset dette.

Kurset passer imidlertid også godt for de som har generell studiekompetanse, men som mangler nødvendig fordypning i matematikk og fysikk for å være kvalifisert til å søke på ingeniørutdanning. For disse kan det være aktuelt å søke om fritak i Kommunikasjon og norsk samt Teknologi og samfunn.

Gjennom innhold og arbeidsformer gir forkurset et godt grunnlag for ingeniørutdanning, samtidig som det gir en god plattform for det yrket studentene skal ut i.


NTNU tilbyr ettårig forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning i:


Forkurset er et tilbud til:

  • deg som er i arbeid og har behov for mer utdanning
  • deg som har utdanning fra videregående skole men ikke er kvalifisert til opptak på ingeniørutdanningene

Forkurset skal også være studieforberedende i den forstand at det skal gi en tilvenning til det å være student, og målsettingen er at forkursstudentene skal bli aktive og selvstendige studenter med en god faglig plattform for ingeniørstudier og arbeidsliv.

Siden forkurset er et forberedende kurs på universitetsnivå og ikke underlagt videregående skole, vil søkerne bli betraktet som studenter og ikke som elever. Studentene er underlagt NTNUs regelverk.

Faglig innhold i de ulike fagene er tilpasset ingeniørutdanningens behov og er derfor annerledes eller går ut over tilsvarende fagområder i videregående skole.