Medisinsk og biologisk årsstudium

Årsstudium 1-årig, Ålesund

Medisinsk og biologisk årsstudium

– Videre studier
En student ser på en prøve på lab. Foto
En student på Bioteknologi. NTNU tilbyr både 3-årig Bioteknologi i Ålesund og 5-årig Bioteknologi i Trondheim. 

Foto: Kim Ramberghaug/NTNU

Studiet gir verdifull bakgrunn i biologi og kjemi, samt opptakspoeng til studier blant annet innen medisin, odontologi eller veterinærmedisin. Etter fullført studium kan du søke opptak til videre utdanninger ved høgskoler og universiteter i Norge og i utlandet. Mulige videre studier i Ålesund er Bachelor i bioingeniørfag og Bachelor i bioteknologi. Du søker på vanlig måte via Samordna Opptak, men kan da få fritak fra fullførte emner fra årsstudiumet.