Medisinske og biologiske fag

Årsstudium 1-årig, Ålesund

Medisinske og biologiske fag

– Om medisinske og biologiske fag

På et intensivt år kan du sanke verdifulle opptakspoeng og basiskunnskap på veien mot å bli lege, veterinær, tannlege eller andre studier innen biologi eller bioteknologi. Du kan regne med mye praktisk og spennende laboratoriearbeid. Hos oss kommer du tett på byen, havet og naturen.

Du får grunnleggende innføring i emner som cellebiologi, ernæring, biokjemi og generell kjemi. Du kan også velge mellom fag som medisinsk mikrobiologi, immunologi og mikrobiell økologi. Årsstudiet passer godt for studenter som ønsker å fortsette på ulike biologiske studier.

Medisinske og biologiske fag er et tilbud for de som liker naturvitenskapelige fag som biologi og kjemi. Studiet gir verdifulle opptakspoeng og gode basiskunnskaper for videre studier innen for eksempel biologi, veterinær og medisin. Kunnskap i naturvitenskapelige emner er sentrale for å kunne finne gode løsninger innen helse, mat og livskvalitet generelt. Naturvitenskapelig kunnskap danner basis for viktige beslutninger for dagens og fremtidens samfunn.


Studiets hensikt og overordnede mål

Studiet skal gi en grunnleggende innføring i de utvalgte realfaglige emnene biologi og kjemi. Studiet gir et godt grunnlag for de som ønsker videre studier innen helserelaterte og naturvitenskapelige utdanninger.

Studiet er primært beregnet på studenter som ønsker et videre studium innenfor fagområdet på høgskole- eller universitetsnivå. Det gis ingen formell grad etter avsluttet studium.