Medisinsk og biologisk årsstudium

Årsstudium 1-årig, Ålesund

Medisinsk og biologisk årsstudium

– Læringsmål

 

Kunnskap

Studenten skal etter endt studium ha:

  • Ervervet seg grunnleggende kunnskaper i emnene kjemi, cellebiologi, ernæring, biokjemi og organisk kjemi samt i valgfrie biologiske emner.
  • Tilegnet seg grunnleggende forståelse for naturvitenskaplige emner

Ferdigheter

Studenten skal etter endt studium ha:

  • Tilegnet seg grunnleggende laboratorie- ferdigheter
  • Kunne utføre enkle eksperimenter på laboratoriet.
  • Grunnleggende forståelse for helse, miljø og sikkerhet

 
Generell kompetanse

Studenten skal etter endt studium:

  • Ha lært grunnleggende teknikker for å tilegne seg kunnskap
  • Være forberedt til videre studier.
  • Kunne arbeide selvstendig og i samarbeid med andre i grupper