Produkt- og systemdesign

Ingeniør/bachelorprogram 3-årig, Ålesund

Produkt- og systemdesign

– Videre studier
NTNU i Ålesund tilbyr master i produkt- og systemdesign.

Masterstudier ved NTNU ( krysspublisert deling)

Masterstudier på NTNU

Andre masterprogram på NTNU kan også være aktuelle for deg.

Du er selv ansvarlig for å kontrollere spesifikke opptakskrav for disse programmene, og planlegge hvilke valgbare emner du må ta for å være kvalifisert for opptak på disse.