Produkt- og systemdesign

Ingeniør/bachelorprogram 3-årig, Ålesund

Produkt- og systemdesign

– Studiets oppbygging

Første årskurs er felles med skipsdesign, hvor du  får innføring i grunnleggende emner, som for eksempel mekanikk, matematikk og fysikk. I andre og tredje årskurs spesialiserer du deg mot produkt- og systemdesign. Normert studietid er tre år (180 studiepoeng), og hvert år er for tiden delt i to semestre (á 30 studiepoeng).

I studiet er det lagt stor vekt på studentaktive undervisningsmetoder med fokus på kreativitet og nyskaping. En stor del av undervisningen foregår i laboratorier der studentene utvikler egne ideer og skaper sine egne produkter. Med produkt/prosjekt i sentrum utvikler du ferdigheter og kunnskap i en naturlig og behovsstyrt læringsprosess. Undervisningen foregår i en kombinasjon av temabaserte forelesninger/demonstrasjoner, og arbeid med ulike oppgaver under veiledning.

Studiet tar utgangspunkt i rammeplanen for maskinteknisk ingeniørutdanning.

studyprogramme-planner-portlet

Studieplan