Produkt- og systemdesign

Ingeniør/bachelorprogram 3-årig, Ålesund

Produkt- og systemdesign

– Om produkt- og systemdesign
To studenter lager produkt på verksted

Vær med på å skape fremtidens produkter! Du lærer deg å designe, analysere og sette sammen mekaniske komponenter, både ved hjelp av dataverktøy og praktiske metoder. Få deretter konstruksjonen til å virke med bruk av elektroniske styringer og motorer.

Utdanningen er rettet både mot landbasert og maritim næring. Tilnærmet alle bacheloroppgaver ved studiet blir utført i nært samarbeid med bedrifter i regionen. 

Vi legger stor vekt på at du skal tenke annerledes, utvikle dine egne ideer og realisere dem gjennom praktisk arbeid – i hovedvekt rettet mot utstyrsprodusenter både i det maritime miljøet på Nordvestlandet og internasjonalt.

Du lærer å utvikle dine egne ideer og realisere disse gjennom bygging av prototyper. Du kan for eksempel arbeide med nye stolløsninger, få roboter til å utføre arbeid på et skipsdekk, eller utarbeide en ergonomisk skipsbro. Du får undervisning i konstruksjon, analyse og dimensjonering av maskinelementer og systemer. Du blir motivert til å tenke annerledes, finne nye løsninger, og du får tett oppfølging av faglærerne på NTNU i Ålesund.


Hvorfor velge dette studiet?

Fremtidens utfordringer med økende populasjon på jorden og knappere ressurser, vil kreve at vi tenker nytt og utnytter havrommet mer enn det vi gjør i dag, samtidig som vi må ta større hensyn til miljøet. Her ligger det mange tekniske utfordringer som krever innsikt i hvordan nye produkter kan skapes.

NTNU i Ålesund har et tett samarbeid med den maritime næringen i regionen, en næring som er ledende i verden innen maritim teknologi og operativ drift. Studiet gir deg en tverrfaglig kompetanse, og som ingeniør vil du kunne arbeide innen et stort spekter av bedrifter som: mekanisk industri, designfirma, konsulentselskaper, klasseselskaper, engineering og skipsverft, bank og forsikring.

Som student kan du delta på prosjekter som utvikler robotsystemer for å løfte og håndtere installasjoner av havvind. En slik installasjon kan rave 115 meter over havet og ha et «vingespenn» på 150 meter.

Nordvestlandet har verdens ledende industriklynge knyttet til avanserte maritime operasjoner. Klyngen består av 200 bedrifter som utvikler, bygger og driver noen av verdens mest avanserte fartøy. Disse bedriftene er globale, omsetter for omlag 30 milliarder kroner og er hurtig voksende.

Spennende utfordringer står i kø. Nordområdene med kulde, is og sårbar natur, utbygging på store havdyp, miljø og sikkerhet er eksempler på utfordringer som gir rom for nye innovasjoner. Utfordringer som du, gjennom vår utdanning, kan være med på å realisere.


Målet med studiet

Studiet skal utdanne maskintekniske ingeniører med spesiell kompetanse innen produktutvikling og design. Målet er å tilføre ingeniørene tverrfaglig kompetanse som nødvendig virkemiddel for at bedriftene skal kunne drive utviklingsarbeid på en systematisk måte. Kunnskap om produktutvikling, design og designprosesser muliggjør tverrfaglig kommunikasjon og er en forutsetning for aktiv deltagelse i utviklingsprosjekter med andre fagmiljø.