Produkt- og systemdesign

Ingeniør/bachelorprogram 3-årig, Ålesund

Produkt- og systemdesign

– Jobbmuligheter

Med en bachelorgrad innen produkt- og systemdesign har du en solid teoretisk og praktisk rettet basiskunnskap som gjør deg i stand til å gå inn i interessante og spennende ingeniørstillinger både lokalt og internasjonalt. 

Du vil kunne finne arbeid innen mange ulike bransjer. Arbeidsoppgavene vil variere avhengig av hvilken bransje du er ansatt i, og om du jobber med konstruksjon, prosjektering, drift eller vedlikehold. 

NTNU i Ålesund har et tett samarbeid med den maritime næringen i regionen, en næring som er ledende i verden innen maritim teknologi og operativ drift. Som ingeniør vil du kunne arbeide innen et stort spekter av bransjer som:

  • Mekanisk industri
  • Designfirma
  • Konsulentselskap
  • Engineering
  • Verft
  • Prosessanlegg for fiskeindustrien