Produkt- og systemdesign

Ingeniør/bachelorprogram 3-årig, Ålesund

Produkt- og systemdesign

– Alternative veier til teknologi- og ingeniørfag

(KRYSSPUBLISERT)Veier til teknologi- og ingeniørfag


Veier til teknologi- og ingeniørfag

Det er mange dører som åpner for et teknologi- eller ingeniørstudium. Nøkkelen er fordypning i fysikk og matematikk eller annen relevant kompetanse fra videregående skole.


(KRYSSPUBLISERT)Forkurs for ingeniørutdanning

Forkurs for ingeniørutdanning

Forkurset er et ettårig kvalifiseringskurs som gir deg et godt grunnlag til å studere videre ved ingeniørutdanningen og nautikk. Forkurset er godkjent for studielån i Lånekassen.

Arbeidsformen er basert på undervisning i klasser, gruppearbeid og laboratorieøvinger. Det undervises i fagene matematikk, kommunikasjon og norsk, fysikk og teknologi og samfunn. Med generell studiekompetanse kan du få fritak i kommunikasjon og norsk og teknologi og samfunn. Du får da bare undervisning i matematikk og fysikk. 20% av plassene ved 3-årig ingeniør er reservert for søkere fra ettårig forkurs uten fritak i noe fag.

Forkurs for ingeniørutdanning tilbys i Trondheim og Ålesund, for mer informasjon og søknadsinformasjon se studiesidene:

(KRYSSPUBLISERT)Tresemesters studieordning (TRES)


Tresemesters studieordning (TRES)

Tresemesterordningen TRES er et opplegg for deg som har generell studiekompetanse og vil gå bachelor i ingeniørfag, men mangler fordypning i matematikk og fysikk (FYS1 og R1+R2).

Ordningen gjelder for 3-årige ingeniørutdanninger ved Gjøvik* og Ålesund.

*I Gjøvik tilbys TRES ved følgende ingeniørutdanninger: Byggingeniør, maskiningeniør, geomatikkingeniør, elektroingeniør og fornybar energi.

Det første studieåret består av tre semestre: et sommersemester før 1. studieår, høstsemesteret og vårsemesteret. Fra og med vårsemesteret skal tresemesterstudentene være à jour med øvrige ingeniørstudenter. Samlet studietid utgjør tre år pluss ett sommersemester før 1. studieår.

Opptakskrav og poengberegning

Ett av følgende opptakskrav dokumenteres:

 • Generell studiekompetanse
 • Fullført og bestått 2-årig teknisk fagskole (rammeplan av 1998/99 eller tidligere) eller nyere godkjent teknisk fagskole etter lov om fagskoleutdanning

Søkerne rangeres etter bestemmelsene gitt i forskrift om opptak til høyere utdanning: Det blir gitt alderspoeng og tilleggspoeng for dokumentert folkehøyskole/militærtjeneste/høyere utdanning. Dokumentasjonen må være lastet opp innen søknadsfristen.

Søkere kan få betinget tilbud, gitt at de fullfører generell studiekompetanse innen frist for semesterregistrering.

Gjøvik:

 • Oppstart: tirsdag 2. juni 2020 kl 9 (delvis/helt nettbasert med digitalt oppmøtekrav).
 • Obligatorisk midtveisprøve 17. juli.
 • Avsluttende eksamen mandag 10. august. 

Nettbasert

De første ukene blir rent nettbaserte. Hvordan det blir i resten av kurset er avhengig av korona-situasjonen.

Det er opprettet en Facebook-gruppe, Sommerkurs Gjøvik (student) 2020, der vi legger ut fortløpende info om sommerkurset, samt noe faglig info slik at studenter kan forberede seg litt før kursstart.

Emner

Forkurset i matematikk (10 ukers varighet) starter i begynnelsen av juni. 

Krav for å kunne gå opp til den avsluttende prøven i sommerkurset:

 • Minst 80% frammøte
 • Delta på minst 80% av ukeprøver
 • Obligatorisk midtveisprøve. 

De ti ukene dekker i hovedsak R1 og R2 fra videregående skole.

I første høstsemester tar du fysikk parallelt med de andre ordinære emnene i studieplanen for ingeniørutdanning.
Kursmateriell

 • Oldervoll, Orskaug, Vaaje: SINUS Matematikk. Forkurs. Cappelen, ISBN 978 8202 509 057
 • Kompendium

Oppstart 2. juni - ettersending og gyldig fravær

 • Årets avgangselever fra videregående skole ettersender vitnemål 1. juli
 • Dersom søker fortsatt har undervisning eller eksamen i juni, på sin videregående skole, vil dokumentasjon på dette gjelde som gyldig fravær fra undervisningen på TRES.

Ålesund:

I første høstsemester tar du fysikk parallelt med de andre ordinære emnene i studieplanen for ingeniørutdanning.

Oppstart i Ålesund

Oppstart 2. juni
Midtveisprøve 3. juli
Eksamen 11. august

Kursmateriell

Oldervoll, Orskaug, Vaaje: SINUS Matematikk. Forkurs. Cappelen, ISBN 978 8202 509 057

Oldervoll, Orskaug, Vaaje: coSINUS Matematikk. Forkurs. Cappelen DAMM, ISBN 978 82 02 50907 1

Formelsamling i matematikk for videregående R1, R2. 

Kalkulator som ikke regner symbolsk

Passer og gradskive

 

Opptak med fagbrev (Y-VEI)


Opptak med fagbrev (Y-VEI)

Har du relevant fagbrev fra yrkesfaglig videregående skole og ett års relevant praksis, men mangler generell studiekompetanse, kan du søke om opptak til ingeniørutdanning etter Y-VEI modellen. Y-VEI ligner mye på tresemesterordningen i oppbygging, og er et intensivt studium.

Y-vei er et tilbud for 3-årige ingeniørutdanninger ved studiestedene Gjøvik* og Ålesund. I tillegg kan du søke opptak gjennom Y-veien til studieprogrammet nautikk i Ålesund.

*I Gjøvik tilbys Y-VEI ved følgende ingeniørutdanninger: Byggingeniør, maskiningeniør, geomatikkingeniør, elektroingeniør og fornybar energi.

Opptakskrav og poengberegning

Yrkesfaglig utdanning, relevant fagbrev og minst 12 måneders relevant praksis. Læretid i bedrift kan oppfylle praksiskravet, gitt at den er relevant.
 
Søkere rangeres først etter karakterpoeng fra VG1 og VG2. Videre gis det følgende tilleggspoeng:
 • 3 tilleggspoeng for «meget godt» på fag/svennebrev».
 • 2 tilleggspoeng til kvinnelige søkere til ingeniørutdanning og nautikk.
Søkere kan få betinget tilbud, gitt at de fullfører fagbrev innen frist for semesterregistrering.
 

Gjøvik:

Følgende emner kommer i tillegg til emnene som inngår i 1. år av ingeniørutdanningen: Kommunikasjon og norsk, 10 ukers forkurs i matematikk for TRES/Y-VEI og Forkurs i fysikk for TRES/Y-VEI.

 • Oppstart: tirsdag 2. juni 2020 kl. 09 (delvis/helt nettbasert med digitalt oppmøtekrav).

Forkurset i matematikk for TRES/YVEI varer i 10 uker før 1. studieår. Kurset for 2020 har oppstartsdato tirsdag 2. juni og avsluttes med en avsluttende eksamen mandag 10. august.

De ti ukene dekker i hovedsak R1 og R2 fra videregående skole.

Nettbasert

De første ukene blir rent nettbaserte. Hvordan det blir i resten av kurset er avhengig av korona-situasjonen.

Det er opprettet en Facebook-gruppe, Sommerkurs Gjøvik (student) 2020, der vi legger ut fortløpende info om sommerkurset, samt noe faglig info slik at studenter kan forberede seg litt før kursstart.

Krav for å kunne gå opp til den avsluttende prøven i sommerkurset:

 • Minst 80% frammøte
 • Delta på minst 80% av ukeprøver
 • Obligatorisk midtveisprøve 17. juli 

I første høstsemester tar du fysikk parallelt med de andre ordinære emnene i studieplanen for ingeniørutdanning. I andre semester tar du emnet Kommunikasjon og norsk i tillegg til de ordinære emnene.

Ålesund:

Matematikk for Y-veien i juni, med avsluttende eksamen i august. Unntaket er nautikk, som har et annet opplegg. Hvis du har matematikk R1 (evt. S1+S2, 2MX eller tilsvarende) fra før kan du velge et annet emne i bachelorgraden i nautikk, men dette bestemmes eventuelt etter ordinær studiestart i midten av august.

I første høstsemester tar du fysikk parallelt med de andre ordinære emnene i studieplanen for ingeniørutdanning. I andre semester tar du emnet Kommunikasjon og norsk i tillegg til de ordinære emnene. Du søker opptak til alternative veier til ingeniørutdanning (Tresemester og Y-VEI) gjennom NTNUs Søknadsweb innen 15. april.

Oppstart 2. juni
Midtveisprøve 3. juli
Eksamen 11. august

Se liste over relevante fagbrev for opptak til NTNU i Ålesund

Søknadsboks for alternative veier til ingeniørfag

Søk opptak

15. april. Du søker via NTNUs søknadsweb, søknadsskjemaet åpner ca 1. februar.

Søk opptak