Ingeniør/bachelorprogram 3-årig, Ålesund

Produkt- og systemdesign

Studenter arbeider med et motorisert rullebrett

Om produkt- og systemdesign

Vær med på å skape fremtidens produkter! Vi legger stor vekt på at du skal tenke annerledes, utvikle dine egne ideer og realisere dem gjennom praktisk arbeid – i hovedvekt rettet mot offshorenæringen.


Opptakskrav

Generell studiekompetanse (evt. realkompetanse) og matematikk R1+R2 og fysikk 1 eller toårig teknisk fagskole (rammeplan 98/99). Dersom du ikke oppfyller opptakskravene til denne utdanningen, kan du søke opptak til Y-veien, TRES eller forkurs.

Du søker om opptak via Samordna Opptak. Studieåret 2017-2018 kom alle kvalifiserte søkere inn på dette studieprogrammet.


Jobbmuligheter

Universitetet har et tett samarbeid med den maritime næringen på Møre, en næring som er ledende i verden innen maritim teknologi og operativ drift. Som ingeniør vil du kunne arbeide innen et stort spekter av bedrifter.


Studiets oppbygging

Første året har felles undervisning med Skipsdesign der fagkombinasjonen består av grunnleggende kunnskap og metodikk. Fra andre studieår blir det fordypning innen produkt- og systemdesign. Avansert dataverktøy blir benyttet i stor grad gjennom hele studiet.


Studieveiledning

Ta gjerne kontakt med våre studieveiledere. De svarer på faglige spørsmål om studiet.

Fakta

Gradsnavn: Bachelor i ingeniørfag, produkt- og systemdesign
Studiepoeng: 180
Studiekode: 194 045
Undervisningsform: Heltid

Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk

Sted: Ålesund
Søknadsfrist: 15. april

Poenggrenser 2017:
Førstegangsvitnemål: Alle
Ordinær: Alle

Informasjonen gjelder for inneværende studieår.