Ingeniør/bachelorprogram 3-årig, Ålesund

Produkt- og systemdesign

Velkommen til studiestart 2018

Immatrikulering onsdag 15. august

Onsdag 15. august blir det immatrikulering for alle nye studenter ved NTNU i Ålesund. Møt opp fra kl. 10.00,  velkomstseremonien starter kl. 11:00. Etter den blir det samling på instituttene, før Fadder tar over programmet. Samlingen til institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk (IHB) finner sted i gymsalen.

Sted: NTNU i Ålesund, hovedbygget (vrimlearealet).

Oppstart for studiene

Torsdag 16. august

Tidspunkt  Sted Aktivitet
Kl. 11:00-11.45 Auditorium Fogdegården Kurs i Blackboard og studentweb for alle nye studentar ved institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk
Kl. 12.00 Rådhusplassen Lunsj med ordfører, i regi av fadder. Bussavgang fra NTNU kl. 12.00

Fredag 17. august

Tidspunkt  Sted Aktivitet
Kl. 09:00-11:30 Auditorium Fogdegården

Felles samling for alle nye studentar ved institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk, v/instituttleder.

 

Presentasjon av programansvarlige, og samling i etterkant på grupperom:

 

A334 - Nautikk, bachelor
A335 - Skipsdesign / Produkt- og systemdesign, bachelor
B229 - Skipsdesign / Produkt- og systemdesign, master
Auditorium Sukkertoppen - Shipping Management, bachelor / Shippingledelse, årsstudium
Auditorium Aksla - Byggingeniør, bachelor
B228 - Vann- og miljøteknologi, bachelor

 

Mandag 20. august

Tidspunkt  Sted Aktivitet
Kl. 09:30-13:00 Auditorium Brosundet

Instituttet inviterer til felles samling for alle nye studenter. Vi samles i auditorium Brosundet der det blir kort informasjon om dagens program og inndeling i grupper. Deretter går vi til Norsk Maritimt Kompetansesenter der vi prøver å gi et innblikk i mulighetene som ligger i fremtidens yrkesliv. Vi avslutter med lunsj i kantina på NMK.

Kl. 13:00 - 14:00 Møretanken, NMK Presentasjon av Sølvtrans.

Velkomstdag for jenter 14. august

Før immatrikulering og offisiell studiestart inviterer Jenteprosjektet Ada til velkomstdag for de nye jentene. Her får du møte de andre jentene som skal gå på samme studieprogram som deg og jentene fra de studiene som ligger nærmest ditt eget. 

Du får informasjon om de ulike tilbudene som Jenteprosjektet Ada har til jentene på studiene og du får en snikktitt på NTNU, før det braker løs for alvor.

Denne dagen er et frivillig tilbud; du går ikke glipp av noe faglig hvis du ikke kan være med. Her skal vi bare bli kjent med hverandre, spise god mat og ha det gøy sammen.

Program for velkomstdagen

Om produkt- og systemdesign

Vær med på å skape fremtidens produkter! Vi legger stor vekt på at du skal tenke annerledes, utvikle dine egne ideer og realisere dem gjennom praktisk arbeid – i hovedvekt rettet mot offshorenæringen.

Du lærer deg å designe, analysere og sette sammen mekaniske komponenter, både ved hjelp av dataverktøy og praktiske metoder. Få deretter konstruksjonen til å virke med bruk av elektroniske styringer og motorer. Utdanningen er rettet både mot landbasert og maritim næring. 


Opptakskrav

Søknadsfrist 15. april

Generell studiekompetanse (evt. realkompetanse) og matematikk R1+R2 og fysikk 1 eller toårig teknisk fagskole (rammeplan 98/99). Dersom du ikke oppfyller opptakskravene til denne utdanningen, kan du søke opptak til Y-veien, TRES eller forkurs.

Du søker om opptak via Samordna Opptak. Studieåret 2017-2018 kom alle kvalifiserte søkere inn på dette studieprogrammet.


Jobbmuligheter

Universitetet har et tett samarbeid med den maritime næringen på Møre, en næring som er ledende i verden innen maritim teknologi og operativ drift. Som ingeniør vil du kunne arbeide innen et stort spekter av bedrifter, som mekanisk industri, designfirma, konsulentselskap, engineering og verft. 


Studiets oppbygging

Første året er felles med skipsdesign, hvor studentene får innføring i grunnleggende emner, som for eksempel mekanikk, matematikk og fysikk.  Fra andre studieår velger du fordypning innen produkt- og systemdesign. En stor del av undervisningen foregår i laboratorier, der studentene utvikler egne ideer og skaper sine egne produkter.


Studieveiledning

Ta gjerne kontakt med våre studieveiledere. De svarer på spørsmål om studiet.


Fakta

Gradsnavn: Bachelor i ingeniørfag, produkt- og systemdesign
Studiepoeng: 180
Studiekode: 194 045
Undervisningsform: Heltid

Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk

Sted: Ålesund
Søknadsfrist: 15. april

Poenggrenser 2017:
Førstegangsvitnemål: Alle
Ordinær: Alle

Informasjonen gjelder for inneværende studieår.

Bidra til kunnskap for en bedre verden

Uansett hvilken vei du velger, kan du være med på å løse store utfordringer i verden. NTNU prioriterer innsats og ressurser som kan hjelpe til med å realisere FNs 17 ambisiøse bærekraftsmål.