Automatiseringsteknikk

Ingeniør/Bachelorprogram 3-årig, Ålesund

Automatiseringsteknikk

– Videre studier


Automasjonsingeniørene er ettertraktede i industrien. Hvis du ønsker å gå videre med en mastergrad, kan du studere Simulering og visualisering i Ålesund og eller Kybernetikk og robotikk i Trondheim.

Masterstudier ved NTNU ( krysspublisert deling)

Masterstudier på NTNU

Andre masterprogram på NTNU kan også være aktuelle for deg.

Du er selv ansvarlig for å kontrollere spesifikke opptakskrav for disse programmene, og planlegge hvilke valgbare emner du må ta for å være kvalifisert for opptak på disse.