Automatiseringsteknikk

Ingeniør/Bachelorprogram 3-årig, Ålesund

Automatiseringsteknikk

– Om automatiseringsteknikk

Samfunnet er i en gjennomgripende omstilling der automatisering og digitalisering er nøkkelteknologier for vår moderne levemåte. Derfor er det et stort behov for våre nyutdannede ingeniører.

Fagområdet automatisering kombinerer datateknologi, elektronikk og mekanikk for å skape effektive roboter og styresystemer. Tidligere har teknologien fokusert på å revolusjonere industrien, men nå gjør den sitt inntog direkte i vår hverdag.

Automatisering griper stadig sterkere inn i helsesektoren som en muliggjørende teknologi til å forenkle hverdagen for både pasienter og helsepersonell. For eksempel kan 3D-scanning av kroppsdeler og 3D-printing brukes for produksjon av pasienttilpassede proteser og støtteskinner. Rehablitering og virtuell kirurgi er nye arenaer hvor automatisering gjør sitt inntog.

I løpet av ditt studie i Ålesund vil du gjennomføre prosjekter i samarbeid med medstudenter og bedrifter der du får være med å løse realistiske problemstillinger ved bruk av roboter og styringssystemer. Din avsluttende bacheloroppgave gjennomføres som regel med problemstillinger fra lokalt næringsliv.


Hvorfor bør du velge dette studiet?

Automatisering er en forutsetning for det moderne samfunnet. De som kan lage "automagiske" løsninger vil være med å forme fremtidens hverdag. Vil du være med å skape og vedlikeholde robotteknologi og styringssystemer?

Vi gir deg nøkkelkunnskaper i mikrokontrollere, programmering, måleteknikk, kybernetikk og roboter, bildeanalyse og kunstig intelligens. Realfag har en sentral plass i studiet.

Vi har god kontakt med det lokale næringslivet, som består av både den store maritime klyngen og mange bedrifter innenfor møbel, mekanisk industri, matproduksjon og fiskeri.

Mange av prosjektoppgavene og de fleste bacheloroppgavene foregår i samarbeid med næringslivet. Du kan også ta et helt fag ute i en bedrift i femte semester. Et helt semester med valgbare emner gir mulighet for å velge din egen spesialisering og studieopphold ved andre campus i Norge eller utlandet.


Mål for studiet

Automatiseringsstudiet ved NTNU i Ålesund har som mål å gi studentene et solid grunnlag til å utvikle moderne robotløsninger og styresystemer. 

Hovedmålet er å utdanne ingeniører som kombinerer teoretiske kunnskaper med praktiske ferdigheter i automatisering for å skape et samspill mellom individ, teknologi, samfunn og miljø.

Automatisering for en bedre verden!

Studiet skal og gi et godt grunnlag for videre studier i inn- og utland.


Godt arbeidsmarked

Med samfunnets fokus på automatisering er det behov for vår kompetanse i alle bransjer. Derfor er det stor etterspørsel etter våre nyutdannede ingeniører. 


Andre lignende studier ved NTNU