Elkraftsystemer

Ingeniør/bachelorprogram - 3-årig, Ålesund

Elkraftsystemer

– Videre studier

Videre studier

En ingeniør i elkraftsystemer kan søke masterstudier i elkraft og tilgrensende fagområder ved universiteter og høgskoler i Norge og i utlandet. Det kan stilles spesielle krav til emnekombinasjoner.

Masterstudier ved NTNU ( krysspublisert deling)

Masterstudier på NTNU

Andre masterprogram på NTNU kan også være aktuelle for deg.

Du er selv ansvarlig for å kontrollere spesifikke opptakskrav for disse programmene, og planlegge hvilke valgbare emner du må ta for å være kvalifisert for opptak på disse.