Elkraftsystemer

Ingeniør/bachelorprogram - 3-årig, Ålesund

Elkraftsystemer

– Om elkraftsystemer


Elkraft er et bredt fagområde som dekker produksjon, distribusjon og bruk av elektrisk energi. Studiet har fokus på fornybar og miljøvennlig energiproduksjon og gir en bred oversikt over utviklingen innenfor energiområdet både på land og offshore. 

Stadig strengere miljøkrav, nye materialer og mer utstyr som driftes med elektrisk energi gjør utviklingen i kraftsektoren spennende og dynamisk. På land får vi for eksempel utfordringer gjennom flere småprodusenter og nye forbrukere (f.eks. elbiler). Vårt kraftnett skal bli «smart». På skip blir utstyr, som for eksempel driftsmaskineri, kraner og vinsjer «elektrifisert», og samspillet i den elektriske energiforsyningen dermed mer og mer kompleks. Vår avhengighet av elektrisk energi gjør fagfeltet svært viktig for vårt samfunn og tilbyr derfor mange fremtidssikre jobber.


Hvorfor bør du velge dette studiet?

Hvis du vil være med å lage morgendagens kraftsystem, har lyst å løse våre energiproblemer eller du ønsker å utvikle noe som alle har behov for, da blir du elkraftingeniør! Ved siden av fokus på landbaserte kraftsystemer har studiet fokus på den elektriske energiforsyningen om bord på skip eller offshore- installasjoner. Derved hjelper vår gode kontakt med næringslivet og den maritime industrien i regionen til å tilby en veldig praksisrelevant utdanning.

Studiet i elkraftsystemer er bygd opp på samme grunnlag som automasjonsstudiet, men studiet gir i tillegg fordypning spesielt rettet mot elektrobransjen. Dette kjennetegnes ved emner på områdene elektriske maskiner, kraftelektronikk og elektriske kraftsystemer. I tillegg vil studiet ha valgbare emner fra fagområdene høyspenninganlegg, skipselektriske anlegg og elektrodokumentasjon.

Studiet har fokus på miljøvennlig energiproduksjon og gir en bred oversikt over utviklingen på energiområdet. Elektrisk energi er helt avgjørende for at et moderne samfunn skal fungere, og det blir stadig større fokus på fornybar energi. I moderne skipsbygging blir det meste av utstyret drevet med elektrisk energi, fra framdriftsmaskineri til kraner, vinsjer og alle slags motorer. En bachelorgrad i elkraftsystemer gir spennende jobbmuligheter i en bransje som har stort behov for kompetanse.

Studiet har et omfattende samarbeid med relevant arbeidsliv både ved utvikling og drift av studiet. Som student vil du kunne få reell praksis ved å ta bacheloroppgaven i samarbeid med næringslivet, gjennom gjesteforelesninger, og 10 studiepoeng praksis som valgemne.