Dataingeniør

Ingeniør/bachelorprogram - 3-årig, Ålesund

Dataingeniør

– Videre studier

Dataingeniør


Dataingeniører kan søke masterstudier i informatikk og tilgrensende fagområder ved universiteter og høgskoler i Norge og i utlandet. Det kan stilles spesielle krav til emnekombinasjoner.

Fagmiljøene i Ålesund bruker simulering og visualisering i mange ulike anvendelser, og du har muligheter for oppgaver, praksis og videre studier innen dette spennende fagområdet.

Bachelor i ingeniørfag fra NTNU gir grunnlag for å søke opptak på følgende 2-årige masterstudier:

Masterstudier ved NTNU ( krysspublisert deling)

Masterstudier på NTNU

Andre masterprogram på NTNU kan også være aktuelle for deg.

Du er selv ansvarlig for å kontrollere spesifikke opptakskrav for disse programmene, og planlegge hvilke valgbare emner du må ta for å være kvalifisert for opptak på disse.