Dataingeniør

Ingeniør/bachelorprogram - 3-årig, Ålesund

Dataingeniør

– Om dataingeniør


Er du fascinert av ny teknologi og bruker mobil og data hele tiden? Liker du dataspill og sosiale medier? Har du gode ideer til nye apper, eller nye kule nettsteder? Visste du at dataingeniør er et kreativt yrke? Da er det nettopp dette studiet du skal søke.

Den raske utviklingen innen data- og kommunikasjonteknoogi medfører muligheter til å skape spennende produkter og tjenester.  Som dataingeniør får du bruke din egen kreativitet og være med på å skape fremtiden.


Hvorfor bør du velge dette studiet?

Dataingeniørstudiet er for deg som vil bli skikkelig god i programmering. I tillegg lærer du å bruke samarbeidsverktøy effektivt. Vi gir deg grunnleggende kunnskaper om hvordan datamaskiner, programvare, operativsystemer og nettverk fungerer. Programmering krever god forståelse for logikk og matematikk. Realfag har en sentral plass i studiet.


Mål for studiet

Datastudiet ved NTNU i Ålesund har som overordnet mål å gi studentene en solid teoretisk utdanning slik at de i sitt yrke kan utvikle, vedlikeholde og markedsføre IKT-baserte systemer i nærings- og arbeidsliv eller administrere anvendelsen av slike.

Studiet skal og gi et godt grunnlag for videre studier i inn- og utland.

Hovedmålet er å utdanne ingeniører som kombinerer teoretiske og tekniske kunnskaper med praktiske ferdigheter, og som tar et bevisst ansvar for samspillet mellom individ, teknologi, samfunn og miljø.


Godt arbeidsmarked

Med samfunnets fokus på digitalisering er det behov for datakompetanse i alle bransjer. Derfor er det stor etterspørsel etter våre nyutdannede dataingeniører. Digitalisering betyr i praksis å utvikle nye datasystemer.


Andre IKT-studier ved NTNU 

NTNU tilbyr en 3-årig ingeniørutdanning i data i Trondheim, Gjøvik og Ålesund. NTNU tilbyr også en 5-årig sivilingeniørutdanning i datateknologi i Trondheim.

Det tilbys også flere andre IKT-studier ved NTNU.