Byggingeniør

Ingeniør/bachelorprogram 3-årig, Ålesund

Byggingeniør

– Om byggingeniør

En jente og gutt står ved skjærebenken i verkstedet

Byggnæringen er Norges største landbaserte næring. Som byggingeniør får du være med på å utforme omgivelsene rundt deg. Du kan skape bygninger, broer, veier, tuneller, systemer for vannforsyning og avløp.

Med vår allsidige bachelorgrad er du godt rustet til å møte kravene fra et moderne samfunn. Vi bruker avanserte digitale verktøy for modellering og prosjektering for å oppnå best mulig resultat. 


Hvorfor velge dette studiet?

Gjennom utdanningen får du kompetanse og kreativitet for best mulig å kunne løse samfunnets nye krav og utfordringer innenfor alle typer byggverk.

Som byggingeniør får du være med å forme omgivelsene rundt deg, og bidrar dermed til å skape verdier som kan øke livskvaliteten i samfunnet. Studiet gir deg mulighet til å spesialisere deg innen byggkonstruksjon, planlegging/veg/vann og avløp (VA) eller drift og vedlikehold av veg- og VA-anlegg.

En byggingeniør skal ha allsidig kompetanse. Du vil få mulighet til å delta og lede byggeoppgaver innen svært forskjellige områder, fra planlegging og prosjektering til saksbehandling og produksjon på byggeplassen.

Et arbeidsområde som er i vekst både i privat og offentlig sektor er forvaltning, drift og vedlikehold/rehabilitering av eksisterende bygg og anlegg.

Et annet eksempel på spennende utfordringer for byggingeniører er omdisponering av eldre havne- og industriområder, spennende og spenstige fjordkryssingsprosjekt som krever ny teknologi. Strengere krav til miljøbevissthet, ressursbevaring og energiøkonomisering krever nytenking og kreativitet.