Byggingeniør

Ingeniør/bachelorprogram 3-årig, Ålesund

Byggingeniør

– Jobbmuligheter

Nytt studium

Dette studieprogrammet tar ikke opp nye studenter. Studieprogrammet er blitt erstattet av et nytt byggingeniørstudium. Siste opptak til dette studiumet var høsten 2018.

Besøk byggingeniørstudiets nye nettside

Jobbmuligheter

Byggingeniørene jobber med planlegging, prosjektering og bygging av hus, veier, vann og avløpssystemer over hele verden. Arbeidsdagen er variert, selvstendig og skapende. Du kan jobbe både i privat og offentlig virksomhet, og innen offshore.

En byggingeniør skal ha allsidig kompetanse, og vil få mulighet til å delta og lede byggeoppgaver innen svært forskjellige områder; fra planlegging og prosjektering / 3D-modellering til saksbehandling og produksjon på byggeplassen.

Som byggingeniør kan du jobbe som: 

  • Rådgivende ingeniør
  • Entreprenør innen byggenæringen
  • Eiendomsutvikler
  • Veiingeniør
  • Vanningeniør
  • Miljøingeniør
  • Teknisk selger
  • Konsulent
  • Takstmann for eiendomssalg