SAMFUNNSFAGORDNINGEN VED SIVILARKITEKT-OG SIVILINGENIØRFAKULTETENE

Oversiktsmatrise over samfunnsfagtilbudet i 3. og 4. årskurs og hvilke grunnkurs som er forutsetning for å ta videregående kurs (merket x i matrisen).
GrunnkursVideregående kurs
BLOKK A:BLOKK A:
15039Formgiving som kreativ prosess 92012 Investeringsanalyse
90013Informasjonsteknologi, kultur og kunnskap 92520Prosjektorganisering
92010Økonomisk styring 92547Psykologi i ledelse og
92512Fysisk og kjemisk arbeidsmiljø organisasjon
92539Kulturforståelse og internasjonalisering 92551Miljøledelse
92541Kjønnskulturer og teknologiforståelse
BLOKK B:BLOKK B:
00860Teknologihistorie 92529 Bedriftsetablering
92031Operasjonsanalyse 1 92535Yrkeshygiene
92071Samfunnsøkonomi 92555Nye produksjonsformer
92510Organisasjonslære
92513Miljøkunnskap
92516Psykologi
92552Markedsorientert produktutvikling
Grunnkurs
Videregående kurs
Blokk A
Blokk B
Blokk A
92012
92520
92547
92551
92529
92535
92555
15039


90013


92010
x


92512


x

x

92539


92541


Blokk B


00860


92031


92071


92510
x
x
92513


x92516

x
92552x

(Alle samfunnsfag er ikke inntatt i de enkelte studieplantabeller).