F. FAKULTET FOR FYSIKK, INFORMATIKK OG MATEMATIKK

Særbestemmelser

Linje Fysikk og matematikk (F1)

Linje Datateknikk (F2)