K. FAKULTET FOR KJEMI OG BIOLOGI

Særbestemmelser

Linje Kjemi (K1)

Linje Metallurgi (K2)