2. FAKULTET FOR BERG-, PETROLEUMS- OG METALLURGIFAG

3. årskurs

Linje B - Metallurgi (22)
   Høst
   Vår
Ex
Fagnr
Fagtittel
Anm
 F Øu Øs  D 
 F Øu Øs  D 
 Bt
Kar
Obligatoriske fag
3v
23020 
KJEMISK METALLURGI
 3  3  2  
        
 11
TE
3v
23042 
METALLURGITEKNIKK 2
 2  2  2  
        
 8
TE
-
23543 
DATASIM MET PROSESS
 1  2  3  
        
 7
3v
62169 
STØPERITEKNIKK
 2  2  1  2
        
 9
TE
3v
75515 
STATISTIKK 1
 
 4  2    
        
 10
TE
Blokk A:
 1
3v
15039 
FORMGIVING
 1  5    
        
 7
3v
90012 
TEKN POLITIKK/VURD
 3  1    
        
 7
TE
3v
92010 
ØKONOMISK STYRING
 3  1    
        
 7
TE
3v
92512 
FYS/KJEM ARB MILJØ
 3  1    
        
 7
TE
3v
92539 
KULTURFORSTÅELSE/INT
 2    3  
        
 7
TEØ
3v
92541 
KVINNER MENN OG TEKN
 3  1    
        
 7
TE
Blokk B:
 1
3v
00860 
TEKNOLOGIHISTORIE GK
 3  1    
        
 7
TE
3v
92031 
OPERASJONSANALYSE 1
 3  1    
        
 7
TE
3v
92071 
SAMFUNNSØKONOMI
 3  1    
        
 7
TE
3v
92510 
ORGANISASJONSLÆRE
 2  3    
        
 7
TE
3v
92513 
MILJØKUNNSKAP
 3  1    
        
 7
TEØ
3v
92516 
PSYKOLOGI
 3  1    
        
 7
TE
3v
92552 
MARK ORIENT PROD UTV
 2  3    
        
 7
TE
3s
23066 
RAFFINERINGSMET
        
 3  3  1  
 10
TE
3s
23520 
FYS METALLURGI 2
        
 4  1  3  
 12
TE
3s
23541 
STØPERIMETALLURGI
        
 3  2  1  
 9
TE
Sum belastningstimer
    
   
obligatoriske fag
    52
    31
Valgbare fag
 2
3s
21725 
MINERAL OG PARTTEKN
        
 3  3    
 9
TE
3s
50542 
ILDFASTE MATERIALER
        
 2  3    2
 9
TE
3s
53510 
ELEKTROKJEMI GK
        
 2  2  1  
 7
TE
3s
61171 
BRUDD SKADE INTROD
        
 3  2  1  2
 11
TE
3s
62162 
DIM UTMATT
        
 2  3    2
 9
TE
3s
74512 
RØNTGEN­KRYSTALLOGR
        
 3  2  2  
 10
TE

1) Ett fag i blokk A eller B skal velges. Fagene i hver blokk ligger i kollisjon på time- og eksamensplanen. Etter søknad til fakultetet vil et annet «ikke-teknologisk» fag kunne inntas istedenfor blokkfaget. Det er imidlertid en forutsetning at dette ikke fører til eksamenskollisjoner.

2) To fag må velges. Fag 74512 anbefales for studenter som skal velge studieretning Fysikalsk metallurgi og fag 21725 anbefales for studenter som velger studieretning Prosessmetalurgi i 4. årskurs. Fag 53510 anbefales for studenter som velger fag 53523 og/eller fag 53541 i 4. årskurs.