2. FAKULTET FOR BERG-, PETROLEUMS- OG METALLURGIFAG

3. årskurs

Linje A - Mineralutvinning (21)

Studieretning Petroleumsteknologi
   Høst
   Vår
Ex
Fagnr
Fagtittel
Anm
 F Øu Øs  D 
 F Øu Øs  D 
 Bt
Kar
Obligatoriske fag
3v
24042 
MASKINSYST BOR/PROD
 1
 3  1  2  
        
 9
TE
3v
24044 
ANV FLUIDMEKANIKK
 3  1  2  
        
 9
TEØ
3v
24064 
RESERVOARFLUIDER
 2  2  1  
        
 7
TE
3v
75515 
STATISTIKK 1
 
 4  2    
        
 10
TE
Blokk A:
 2
3v
15039 
FORMGIVING
 1  5    
        
 7
3v
90012 
TEKN POLITIKK/VURD
 3  1    
        
 7
TE
3v
92010 
ØKONOMISK STYRING
 3  1    
        
 7
TE
3v
92512 
FYS/KJEM ARB MILJØ
 3  1    
        
 7
TE
3v
92539 
KULTURFORSTÅELSE/INT
 2    3  
        
 7
TEØ
3v
92541 
KVINNER MENN OG TEKN
 3  1    
        
 7
TE
Blokk B:
 2
3v
00860 
TEKNOLOGIHISTORIE GK
 3  1    
        
 7
TE
3v
92031 
OPERASJONSANALYSE 1
 3  1    
        
 7
TE
3v
92071 
SAMFUNNSØKONOMI
 3  1    
        
 7
TE
3v
92510 
ORGANISASJONSLÆRE
 2  3    
        
 7
TE
3v
92513 
MILJØKUNNSKAP
 3  1    
        
 7
TEØ
3v
92516 
PSYKOLOGI
 3  1    
        
 7
TE
3v
92552 
MARK ORIENT PROD UTV
 2  3    
        
 7
TE
3s
24020 
BOREHOLSLOGGING
        
 3  2  1  
 9
TE
3s
24021 
FORMASJONSMEKANIKK
        
 3  3  1  
 10
TE
3s
24046 
PETROLEUMSPROD 1
        
 3  2  2  
 10
TEØ
3s
24059 
RESERVOARTEKNISK LAB
        
 2  3    
 7
TEØ
3s
24061 
BRØNNTESTING 1
        
 3  3    
 9
TE
3s
24065 
ANVENDT DATATEKNIKK
 1  3    
 1  3    
 10
Sum belastningstimer
obligatoriske fag
    47
    50

1) En dags obligatorisk feltkurs i tilknytning til faget.

2) Ett fag i blokk A eller B skal velges. Fagene i hver blokk ligger i kollisjon på time- og eksamensplanen. Etter søknad til fakultetet vil et annet «ikke-teknologisk» fag kunne inntas istedenfor blokkfaget. Det er imidlertid en forutsetning at dette ikke fører til eksamenskollisjoner.