2. FAKULTET FOR BERG-, PETROLEUMS- OG METALLURGIFAG

4. årskurs

Linje A - Mineralutvinning (21)

Studieretning Miljø og ressursteknikk
   Høst
   Vår
Ex
Fagnr
Fagtittel
Anm
 F Øu Øs  D 
 F Øu Øs  D 
 Bt
Kar
Obligatoriske fag
4v
21536 
HYDROGEOLOGI
 3  2    2
        
 10
TE
4v
21726 
MINERAL OG RESIRK
 3  3    2
        
 11
TEØ
4v
21731 
MILJØGEOL FELT-LAB
 1
 1  6    2
        
 10
TEØ
4v
21750 
AKUTT MILJØVERN
 3  2    2
        
 10
TE
4s
20010 
PROSJEKTARBEID
 2
        
 1  1 12  3
 18
4s
24078 
SPRED FORURENS I JORD
        
 3  1  2  2
 11
TE
Sum belastningstimer
obligatoriske fag
    41
    29
Valgbare fag
 3
4v
00850 
IND TOKSIKOLOGI
 3      
        
 6
TE
4v
21666 
GEOSTATISTIKK
 2  2  2  2
        
 10
TE
4v
24018 
INGENIØRGEOFYSIKK
 3  1  1  2
        
 10
TE
4v
63162 
PROSJEKTSTYRING
 2  3    2
        
 9
TE
4v
92557 
SIKKERHETSLEDELSE
 3  1    3
        
 10
TE
4s
21771 
OFF FORV/RESSURSØK
        
 2  2  2  2
 10
TEØ
4s
23066 
RAFFINERINGSMET
        
 3  3  1  
 10
TE
4s
24045 
NATURGASS
        
 3  2    
 8
TEØ
4s
34546 
VANNRENSING VK
        
 4  2    2
 12
TE
4s
54025 
BIOLOG KJEMI/MILJØ
        
 3  1    
 7
TE
4s
64169 
ENERGITEKNOLOGI
        
 2  2  1  2
 9
TE
4s
75580 
RISIKOANALYSE
        
 3  1  1  
 8
TEØ
Blokk A:
 4
4s
92012 
INVESTERINGSANALYSE
        
 3  1  1  1
 9
TE
4s
92520 
PROSJEKTORGANISERING
        
 3  2    2
 10
TE
4s
92547 
PSYK LEDELSE OG ORG
        
 2  2  2  2
 10
TE
4s
92551 
MILJØLEDELSE
        
 3  1  1  2
 10
TE
Blokk B:
 4
4s
92021 
PETROLEUMSØKONOMI
        
 3  1    1
 8
TE
4s
92529 
BEDRIFTSETABLERING
        
 2  4    
 8
4s
92530 
YRKESHYGIENE
        
 2  2  1  3
 10
TEØ
Hovedoppgave
 48

1) 1 ukes obligatorisk feltkurs mellom 6. og 7. semester.

2) Studenter som tar deler av 4. årskurs på Svalbard, tar prosjektarbeidet i høstsemesteret. Dette faget har fagnr. 20011 (samme timetall som fag 20010).

3) Fagkombinasjonen skal inneholde så mange obligatoriske og valgbare fag at kravet om 96 belastningstimer er oppfylt.

4) Fagene i hver blokk ligger i kollisjon på time- og eksamensplanen. Oversiktsmatrise over det fullstendige samfunnsfagtilbudet i 5. og 8. semester og hvilke grunnkurs som er forutsetning for å ta videregående kurs finnes på egen side foran studieplantabellene.