2. FAKULTET FOR BERG-, PETROLEUMS- OG METALLURGIFAG

3. årskurs

Linje A - Mineralutvinning (21)

Studieretning Ressursgeologi
   Høst
   Vår
Ex
Fagnr
Fagtittel
Anm
 F Øu Øs  D 
 F Øu Øs  D 
 Bt
Kar
Obligatoriske fag
3v
20502 
MINERALOGI/GEOKJEMI
 3  2  1  
        
 9
TEØ
3v
20548 
SEDIMENT STRATIGRAFI
 3  2    
        
 8
TE
3v
21012 
ANVENDT GEOKJEMI
 2    3  
        
 7
TE
3v
75515 
STATISTIKK 1
 
 4  2    
        
 10
TE
Blokk A:
 1
3v
15039 
FORMGIVING
 1  5    
        
 7
3v
90012 
TEKN POLITIKK/VURD
 3  1    
        
 7
TE
3v
92010 
ØKONOMISK STYRING
 3  1    
        
 7
TE
3v
92512 
FYS/KJEM ARB MILJØ
 3  1    
        
 7
TE
3v
92539 
KULTURFORSTÅELSE/INT
 2    3  
        
 7
TEØ
3v
92541 
KVINNER MENN OG TEKN
 3  1    
        
 7
TE
Blokk B:
 1
3v
00860 
TEKNOLOGIHISTORIE GK
 3  1    
        
 7
TE
3v
92031 
OPERASJONSANALYSE 1
 3  1    
        
 7
TE
3v
92071 
SAMFUNNSØKONOMI
 3  1    
        
 7
TE
3v
92510 
ORGANISASJONSLÆRE
 2  3    
        
 7
TE
3v
92513 
MILJØKUNNSKAP
 3  1    
        
 7
TEØ
3v
92516 
PSYKOLOGI
 3  1    
        
 7
TE
3v
92552 
MARK ORIENT PROD UTV
 2  3    
        
 7
TE
3s
20503 
PETROLOGI
        
 3  2  2  
 10
3s
20527 
STRUKTURGEOLOGI
 2
        
 2  3  2  
 9
TE
3s
21032 
MINERALFOREK GEOLOGI
        
 3  2  2  
 10
TEØ
3s
21654 
GIS FOR MINERALUTV
 3
 1  2    
 2  4    
 12
Sum belastningstimer
obligatoriske fag
    45
    37
Valgbare fag
 4
3s
20536 
PETROLEUMSGEOLOGI
        
 3  2    
 8
TE
3s
21525 
ING GEOL­LØSMASSE GK
        
 3  2    
 8
TE
3s
21725 
MINERAL OG PARTTEKN
        
 3  3    
 9
TE

1) Ett av fagene i blokk A eller B skal velges. Fagene i hver blokk ligger i kollisjon på time- og eksamensplanen. Etter søknad til fakultetet vil et annet «ikke-teknologisk» fag kunne inntas istedenfor blokkfaget. Det er imidlertid en forutsetning at dette ikke fører til eksamenskollisjoner.

2) 2 ukers obligatorisk feltkurs mellom 6. og 7. semester.

3) 2 ukers obligatorisk feltkurs mellom 4. og 5. semester.

4) Det må velges fag slik at kravet om 96 belastningstimer er oppfylt.